Przygotuj się na RODO od 28.05.2018. InsERT zgodny z RODO od maja.

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać w Polsce Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 

Rozporządzenie stosuje się  względem przetwarzania danych osobowych osób przebywających w Unii jeżeli czynności przetwarzania wiążą się z oferowaniem towarów lub usług takim osobom lub monitorowaniem ich zachowań.

Warto podkreślić, że RODO  nie  określa ścisłych reguł jakie mają zostać wprowdzone w Twojej firmie. Wymagane procedury oraz dokumenty mające  zapewnić właściwą ochronę danych osobowych będą więc zależeć od specyfiki danego biznesu.

W RODO  określono siedem podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych:

1. ZASADA  ZGODNOŚCI  Z  PRAWEM,  RZETELNOŚCI  I  PRZEJRZYSTOŚCI - przetwarzać dane wolno w sposób zgodny z prawem  (m.in zgody na przetwarzanie danych oraz przejrzysty dla osób),

2. ZASADA OGRANICZENIA CELU PRZETWARZANIA DANYCH - dane muszą być zbierane tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,

3. ZASADA MINIMALIZACJI DANYCH - dane zbieramy tylko w takim zakresie, co niezbędne dla celów w których są przetwarzane

4. ZASADA PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH - należy podjąć wszelkie rozsądne  działania,  aby  dane  osobowe,  które  są  nieprawidłowe  w  świetle  celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane

5. ZASADA OGRANICZENIA PRZECHOWANIA DANYCH - dane muszą być przechowywane  w  formie  umożliwiającej  identyfikację  osoby,  której   dane  dotyczą,  przez  okres  nie  dłuższy,  niż  jest  to  niezbędne  do  celów,   w  których  dane  te  są  przetwarzane

6. ZASADA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI DANYCH - zapewnienie   bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych,   ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub  organizacyjnych

7. ZASADA ROZLICZALNOŚCI - ta ostatnia oznacza, że administrator musi wykazać, że przetwarzanie odbywa się zgodne z w/w zasadami.

Należy zatem przeprowadzić w firmie tzw. audyt RODO. Powinien on zidentyfikować zbiory danych osobowych oraz określić bezpiecznie procedury przetwarzania, przechowywania oraz usuwania tych danych tak, aby nie narazić się na wysokie kary finansowe w przypadku ewentualnej kontroli RODO. Niestety jest bowiem  możliwe nałożenie kary finansowej na przedsiębiorcę który przetwarza dane osobowe niezgodnie z przepisami ustawy.

FIrma InsERT której dystrybutorem oprogramowania jesteśmy, deklaruje iż w maju 2018r. osiągnięta zostanie pełna zgodność systemów linii InsERT GT i Nexo z dyrektywą RODO. Zostaną wtedy opublikowane aktualizacje systemów, możliwe do zainstalowania w ramach aktywnego abonamentu.

Oczywiście niezależnie od posiadanego w firmie oprogramowania do zarządzania, należy zwłaszcza zadbać o

  • aktualną ochronę antywirusować,
  • wykonywanie regularnych kopii zapasowych danych,
  • zabezpieczenie dostępu do serwerów oraz urządzeń za pomocą haseł dostępu lub innych,
  • zabezpieczenie urządzeń przed kradzieżą czy zgubieniem
  • zabezpieczenie przed przechwyceniem lub wykradzeniem danych przez hackerów lub inne nieuprawnione osoby.

Nasza firma posiada odpowidanie doświadczenie oraz oferuje produkty najlepszych na rynku producentów rozwiązań do ochrony danych takich jak ESET, Symantec, Synology, i innych.

Zapraszamy więc do kontaktu z naszym działem handlowym lub serwisem w celu uzyskania fachowego wsparcia aby już dziś przygotować się na RODO.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ